Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.

Navodila

Napotki za oddajo prispevkov in sodelovanje
Navodilo za pripravo prispevka za zbornik prispevkov z recenzijo
Navodila avtorjem in recenzentom (2021) / Obzornik zdravstvene nege, 55(3), pp. 207–213
PowerPoint predloga Sekcije reševalcev v PPTX formatu