Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

Interpretacija EKG zapisa

Namen delavnice interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju je osvežitev in poglobitev znanja o strokovni in varni oskrbi ogroženih pacientov z življenjsko nevarnimi motnjami srčnega ritma. Delavnica je namenjeno srednjim medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, reševalcem in zdravstvenim delavcem, ki se pogosto srečuje s pacienti, pri katerih je potrebno snemanje in spremljanje EKG. Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela, na koncu se znanje preveri tudi s pisnim preverjanjem znanja.
Prijave so možne preko spletne strani: https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanja/