Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

Oskrba dihalne poti

Urgentne ekipe na terenu se pogosto srečujejo z nenadno obolelimi in težko poškodovanimi bolniki. Oskrba le-teh se prične po priporočenem ABCDE zaporedju z A – airway (dihalna pot), to je z oskrbo dihalne poti. Prav prvi korak pa lahko predstavlja velik izziv, tudi za izkušene člane ekipe. Dodatni pritisk na osebje pa predstavlja zavedanje, da brez ustrezne oskrbe dihalne poti, ne moremo nadaljevati z ustreznim zdravljenjem bolnika. Še več, neustrezno oskrbljena dihalna pot, lahko vodi v nepopravljive posledice, tudi smrt bolnika. Posebnosti (tako anatomske in fiziološke) pri oskrbi dihalne poti otroka in pričakovan oz. zaželen dober izhod na eni strani, na drugi strani pa pomanjkanje izkušenj ter tudi znanja, predstavljajo izjemen stres za urgentne ekipe. Zato predstavlja vsako izobraževanje in literatura iz področja oskrbe dihalne poti v urgentnih situacijah, dobrodošel doprinos k oplemenitenju znanja osebja v nujni medicinski pomoči. Namen delavnice je izboljšati veščine za vzdrževanje proste dihalne poti in jih dodatno podučiti o umetni ventilaciji v predbolnišničnem okolju.
Prijave so možne preko spletne strani: https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanja/