Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

Iščemo sponzorje!


V predlogu Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji od 2016 ostaja izvedba strokovno izobraževalnega tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči (NMP) Slovenije sestavni del usposabljanja. Od leta 2007 dogodek organizirajo ZD Slovenske Konjice, Zbornica-Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu in Slovensko združenje za urgentno medicino. Od leta 2010 je pokrovitelj dogodka tudi Ministrstvo za zdravje RS. Poleg domačih ekip se srečanja tradicionalno udeležujeta tudi dve ekipe NMP iz Hrvaške, ki jih izbere njihov nacionalni zavod za NMP - HZHM.

Na podlagi preteklih izkušenj si organizatorji vsako leto prizadevamo izboljšati organizacijo in obogatiti vsebine. Izkušnje udeležencev so več kot pohvalne, saj so na dogodku deležni neprecenjivih izkušenj, ki jih v resničnem delu v NMP ne srečujejo dovolj pogosto vsi zaposleni. Za zagotavljanje kakovosti dogodka želimo predvsem povečati varnost pacientov v slovenskem prostoru in omogočiti ekipam NMP dober način usposabjanja na kokretnih primerih. Cilji strokovno-izobraževalnega tekmovanja iz nujne medicinske pomoči so:
 • povečanje zadovoljstva pacientov in svojcev ob oskrbi v NMP,
 • doseganje večje vključenosti vsakega zaposlenega v izboljševanje procesa na osnovi timsko organiziranega dela,
 • doseganje višjega nivoja usposobljenosti zaposlenih v NMP,
 • dvigovanje kulture zaposlenih v NMP,
 • doseganje optimalnega izkoristka uporabljenih virov,
 • povečanje zadovoljstva zaposlenih v NMP.
Pričakovani rezultati strokovno-izobraževalnega tekmovanja iz nujne medicinske pomoči so sledeči:
 • poznavanje in delo ekip NMP v skladu s strokovnimi smernicami,
 • praktične izkušnje ukrepanja na težko dostopnem terenu, neugodnih vremenskih razmerah, ipd.
 • zadovoljstvo udeležencev s pripravljenim programom izobraževanja v smislu osvojitve novih znanj oz. potrditve obstoječega znanja,
 • uporaba dodatnih znanj in izkušenj iz izobraževanja pri nadaljnjem delu,
 • zdrava tekmovalnost ekip,
 • dodatna znanja in izkušnje pri ukrepanju v primeru masovne nesreče.

ZMAGOVALCI STROKOVNO-IZOBRAŽEVALNEGA TEKMOVANJA

Leto EKIPA MoE REA EKIPA MoE NRV NAJSRČNEJŠA EKIPA
2007 NMP Celje    
2008 HMP Split    
2009 NMP Ljubljana    
2010 NMP Kranj    
2011 NMP Ljubljana    
2012 NMP Krško    
2013 NMP Ljubljana NMP Celje  
2014 NMP Maribor NMP Ljubljana   
2015 NMP Maribor HMP Split  
2016 NMP Celje NMP Celje  
2017 NMP Maribor NMP Ptuj  NMP Kranj (MoE NRV) 
2018 NMP Celje NMP Celje NMP Celje (MoE REA) 
2019 NMP Celje NMP Celje NMP Koroška (MoE REA)
2020      
2021      
2022 NMP Ajdovščina Vojaška zdrav. enota NMP Maribor (MoE REA) 
2023 NMP Ptuj NMP Ajdovščina NMP Ljubljana (MoE NRV) 
Roglo morate doživeti!

Galerija

Promo video Rogla