Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

Sodobna imobilizacija

Imobilizacija je eden izmed osnovnih postopkov pri oskrbi poškodovanih v predbolnišničnem okolju. Gre za veščine, ki jih mora vsak reševalec v zdravstvu obvladati in jih lahko izvaja povsem samostojno, kadar je to potrebno. Seveda je zelo pomembno, da to delamo pravilno, saj lahko v nasprotnem primeru poškodovanemu celo škodujemo. Žal je sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju zadeva, ki v rednih oz. formalnih šolskih programih nima prav veliko prostora, kar je navsezadnje posledica tudi premalo usposobljenih učiteljev, ki bi to lahko promovirali in poučevali. Kje potem pridobiti tisto osnovno znanje, ki ga potrebujemo, da to lahko uspešno delamo?
Vsekakor je Sekcija reševalcev v zdravstvu, ki deluje v okvirih Zbornice – Zveze, pravi naslov za to. Zato je Sekcija že leta 2002 oblikovala in izvedla prvi tečaj sodobne imobilizacije, ki ga je nato leta 2006 izpopolnila in nadgradila. Tako prvič kot tudi drugič je bil izdan Zbornik z opisi pravilnih postopkov imobilizacije. Žal je zadeva potem kar nekako zamrla. Imamo sicer celo vrsto kvalitetnih izobraževanj namenjenih oskrbi poškodovanih v predbolnišničnem okolju. Tistih, namenjeni imobilizaciji, pa žal ni, niti enega namenjenega samo temu.
Piše se leto 2024 in lahko bi rekli skrajni čas, da omenjeno literaturo posodobimo in nadgradimo, saj to narekuje tehnični in strokovni razvoj nujne medicinske pomoči in reševalne službe, ki se mu ne moremo izogniti. Novi in boljši materiali, nova spoznanja, novi pripomočki, ki prihajajo na trg zahtevajo seveda tudi ustrezno usposabljanje. Zato je Sekcija reševalcev v zdravstvu pripravila strokovni seminar namenjen zgolj tej temi: Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju. Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete z imobilizacijo v predbolnišničnem okolju. To izobraževanje je namenjeno tako reševalcem kot tudi zdravnikom, ki delate na terenu. Obnovite svoje znanje in pridobite nova spoznanja iz sodobne imobilizacije, da boste to delo opravljali dobro in še bolje. Pri tem vam bodo pomagali usposobljeni inštruktorji Sekcije z bogatimi izkušnjami iz dela na terenu, v predbolnišničnem okolju. Lepo vabljeni!
Prijave so možne preko spletne strani: https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanja/

Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju - video