Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

Navodila prispevki

Napotki za oddajo prispevkov in sodelovanje
Preliminarni program Strokovni seminar Zreče 2024
Navodilo za pripravo prispevka za zbornik prispevkov z recenzijo
Navodila avtorjem in recenzentom (2021) / Obzornik zdravstvene nege, 55(3), pp. 207–213
PowerPoint predloga Sekcije reševalcev v PPTX formatu