Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si
Zborniki in priročniki
Oskrba poškodovancev v zunaj bolnišnični NMP (2023)
Varnost reševalcev nikoli ni bila samoumevna (2019)
Priročnik - temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
Ogrožen otrok na terenu ali spremembe sistema NMP (2015)
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v PBO (2013)
Politravma v predbolnišničnem in bolnišničnem okolju (2012)
Izvajanje nujne medicinske pomoči in transporta v izrednih razmerah (2009)
Zdravstveni reševalec - poklic, poslanstvo ali izziv (2007)
Imobilizacija s sodobnimi pripomočki (2006)
Predbolnišnična obravnava urgentnega nevrološkega bolnika (2004)
Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu (2003)
Dispečarstvo v zdravstvu (2001)
30 let Sekcije reševalcev v zdravstvu (2022)
Zbornik - Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija (2018)
Znanje, veščine in kompetence reševalcev (2016)
Interpretacija EKG zapisa na terenu (2014)
Prepoznavanje in ustrezno ukrepanje ob življenjsko ogroženem pacientu (2013)
Zdravila v rokah reševalca (2011)
Imobilizacija hrbtenice (2008)
Nujni ukrepi v predbolnišnični nujni medicinski pomoči (2006)
Predbolnišnična obravnava nujnih stanj pri otrocih (2005)
Tehnično reševanje z višine in globine (2004)
Zastrupitve v predbolnišničnem okolju (2002)
Transport bolnika - poškodovanca (2000)