Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.

Pravilniki

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
Pravilnik o delih in opremi vozil
Pravilnik o delu strokovnih sekcij Zbornice - Zveze
Pravilnik o dispečerski službi zdravstva
Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)
Pravilnik o priznanjih