Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.

Strokovni članki

Poškodba hrbtenice - oskrba na terenu
Sistematičen pristop k vitalno ogroženemu pacientu (ABCDE pristop)
Kronična obstruktivna bolezen pljuč v nujni medicinski pomoči
Traneksaminska kislina, preveč zapostavljena
Zaustavljanje krvavitve, kako smo lahko učinkovitejši
Dihalna podpora – pripomočki, nasveti, pasti
Akutni mastoiditis – prikaz primera
Alergični ami – prikaz primera
Prvi posredovalci v Koroški regiji
Obravnava urgentnega pacienta od klica v DSZ do sprejema v urgentni center – vloga ekipe NMP
Tenzijski pnevmotoraks, kaj še lahko storimo
Pristop, pregled in oskrba poškodovanca v predbolnišničnem okolju (po ITLS Basic)
Oživljanje novorojenčka
Sistematični pristop k poškodovancu na terenu
Blizu a tako daleč, reanimacija v ljubljanskem nebotičniku – prikaz primera
Padec dečka v ribnik, utopitev in reanimacija – prikaz primera
Inovativna struktura vodene razprave za enote nujne medicinske pomoči
Travmatski srčni zastoj, je smiselno algoritem prilagoditi?