Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si
  • Pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku
    15. in 16. 3. 2024, Prostori ZZS Maribor, Partizanska cesta 19, Maribor

    Pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku

    Delavnica je namenjena vsem, ki želijo ponoviti in nadgraditi klinično oceno z začetnimi ukrepi ogroženega bolnika/otroka. Pristop je zelo klinično usmerjen z namenom preoblikovanja teoretičnega znanja v praktično.